22/5/17

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής

Με πρόκληση του Δήμου Κοζάνης συμμετείχα σε ΦΟΡΟΥΜ προβληματισμού και ιδεών που πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Μαΐου στην Κοζάνη εν όψει της Μεταστέγασης της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης στο νέο της εντυπωσιακό κτίριο.

Στην εκδήλωση παρουσίασα ιδέες για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ως Φορέα Στήριξης της Κοινωνικής Συνοχής της Κοζάνης. 

Είναι προφανές ότι ανάλογους ρόλους μπορούν και πρέπει να αναλαμβάνουν  όλες οι Βιβλιοθήκες Κοινού της χώρας μας.

Με τους νέους αυτούς ρόλους οι Βιβλιοθήκες Κοινού μπορούν να γίνουν σημαντικοί κοινωνικοί φορείς της τοπικής κοινωνίας και να δικαιολογούν την ύπαρξη και το λειτουργικό τους κόστος,  όχι μόνο με τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών τους, αλλά και με τις Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές τους Δράσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. 

( Παραθέτω περίληψη της Ομιλίας μου)   

=============================================================


 

Δρ. Γιώργος Ζάχος

Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
τ. Γεν. Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

 Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής 

Κύριε ....., Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαριστώ πρώτα από όλα   τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης για την τιμητική τους πρόσκληση να  μιλήσω στο παρόν FORUM.
Το θέμα της ομιλίας μου θα επικεντρωθεί στους νέους σύγχρονους ρόλους των Δημοτικών Βιβλιοθηκών ή Βιβλιοθηκών Κοινού διεθνώς και σε αυτούς που θα μπορούσε να αναλάβει η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ιδιαίτερα μετά την μεταστέγασής της στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της.
Γνωρίζω ότι η ΔΒΚ διαδραματίζει ήδη ένα σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά, πνευματικά και εκπαιδευτικά δρώμενα όχι μόνο της Κοζάνης αλλά και ολοκλήρου της Δυτικής Μακεδονίας.
Εκτίμηση μου είναι ότι Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε εφόσον επεκταθεί και σε άλλους ρόλους και έχει την υποστήριξη που χρειάζεται να γίνει  υπόδειγμα Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα με Διεθνή παρουσία
Θέλω να ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι οι προτάσεις μου δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν τυχόν σχεδιασμούς που υπάρχουν αλλά να τους  εμπλουτίσουν σύμφωνα με εφαρμοζόμενες πρακτικές λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Κοινού διεθνώς.
Το κατά πόσον αυτά που θα προτείνω θα μπορέσουν να υλοποιηθούν έχει να κάνει με τις οικονομικές και άλλες δυνατότητες αλλά και με τη βούληση τόσο του Δήμου όσο και των εργαζομένων της Βιβλιοθήκης που είναι απαραίτητη.


Κυρίες και κύριοι:

Η εικόνα που έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τη Βιβλιοθήκη είναι αυτή ενός χώρου με βιβλία ή, καλύτερα, με  έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και ακόμη αρχειακό υλικό) που σε πολλές περιπτώσεις εμπλουτίζονται από Οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό υλικό.
Για πολλές δεκαετίες η συλλογή, τόσο σε ποσότητα όσο και σε περιεχόμενο ήταν το πλέον σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης και συνακόλουθα προσέλευσης των αναγνωστών σε μια  Βιβλιοθήκη.
Όμως οι εξελίξεις στην τεχνολογία με τη διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλάζουν πολλά στις Βιβλιοθήκες όπως
       α) τη φύση των συλλογών,
       β) τις απαιτήσεις των αναγνωστών,
       γ) τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των συλλογών,
       δ) την λειτουργία της ίδιας της Βιβλιοθήκης,
       ε) τον ρόλο της Βιβλιοθήκης στην κοινωνία
και
       στ) τις αντιλήψεις για τη Βιβλιοθήκη και τη  δημόσια εικόνα της.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο πλήθος και όγκο πληροφοριακών πηγών μέσω του διαδικτύου  επηρεάζει όλες τις συνιστώσες μιας Βιβλιοθήκης και σε πολλές περιπτώσεις θέτει εν αμφιβόλω την ίδια της την ύπαρξη.  
Ως εκ τούτου οι Βιβλιοθήκες αναδιατάσσουν τις υπηρεσίες τους και αναλαμβάνουν νέους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς ρόλους. 
 
Νέοι Εκπαιδευτικοί και Κοινωνικοί Ρόλοι

Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και δυνατότητες μια Δημοτική Βιβλιοθήκη ή Βιβλιοθήκη Κοινού,  όπως προτιμώ να την αναφέρω, συμβάλει στην εμπλοκή και τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία καθώς δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, πληροφόρησης και επικοινωνίας με τις υπηρεσίες των τοπικών αυτοδιοικήσεων και  του κράτους.
Οι Βιβλιοθήκες μετατρέπονται επίσης σε φορείς που εξασφαλίζουν τη μεταφορά στην κοινωνία της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της οικονομίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επιστημών.

Η Βιβλιοθήκη βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν την γνώση και πληροφόρηση που χρειάζονται για να ενταχθούν στο νέο μαθησιακό και τεχνολογικό περιβάλλον  που δημιουργεί η ανάγκη της δια-βίου μάθησης,  συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων.
Επομένως μια σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Κοινωνίας με την  ανάληψη νέων κοινωνικών ρόλων. 

Κυρίες και Κύριοι,
Η Δυτική Μακεδονία έχει να επιδείξει  από πολύ παλιά μια μεγάλη πολιτισμική και εκπαιδευτική παράδοση. Η παράδοση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα,  εκτός των άλλων,  στην ίδρυση και λειτουργία μιας από της παλαιότερες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελλάδος.

Η ΔΒΚ  πέραν της παραδοσιακής χρήσης των σημαντικών συλλογών της έχει να επιδείξει δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα για την βελτίωση της επισκεψιμότητας, την ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών και τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας.


Με την μεταστέγασή της και την οργανωμένη προσαρμογή της στις σύγχρονες τάσεις λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Κοινού η ΔΒΚ πρέπει να επιδιώκει την :


Οι ανάγκες της κοινωνίας πρέπει πάντα να αποτελούν αφετηρία για την επανεξέταση των υπηρεσιών της ΔΒΚ και την εξέλιξή της.Κυρίες και κύριοι,

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να διαμορφωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις :