12/8/11

Σχετικά με την ανέγερση του Κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Με αφορμή την έναρξη  της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης έστειλα στην εφημερίδα "Καθημερινή"  την παρακάτω επιστολή που δημοσιεύτηκε στο τεύχος της Πέμπτης 11/08/2011.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_11/08/2011_452352

Κύριε Διευθυντά,

Η παρουσίαση των σχεδίων του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στο Φαληρικό Δέλτα και η αδειοδότηση για την ανέγερση της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (καθώς και της Λυρικής Σκηνής) αποτέλεσαν μια ένεση αισιοδοξίας στο γκρίζο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας.
Επιτέλους, μετά από πολλές διαψεύσεις και απογοητεύσεις, ξεκινά η ανέγερση ενός κτηρίου αντάξιου της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας, για θα στεγάσει την έντυπη, ηλεκτρονική και οπτικοακουστική πνευματική παρακαταθήκη του λαού μας, με επάρκεια και αξιοπρέπεια.
Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω,  χαιρέτησε με ικανοποίηση το γεγονός, και διατράνωσε τη θέληση και την πρόθεσή του να στηρίξει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια-Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς και τη Διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε κάθε της προσπάθεια για αναβάθμιση σε νομοθετικό και οργανωτικό επίπεδο.
Στρατηγικός στόχος του Συμβουλίου είναι η ανάδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης σε πραγματικά εθνικό φορέα συγκέντρωσης, διατήρησης και προβολής της πνευματικής ελληνικής παραγωγής και, ακόμη, σε συντονιστή του συστήματος των Βιβλιοθηκών της πατρίδας μας.
Για το λόγο αυτό, προτείναμε επιμέρους οριζόντιες πολιτικές, που θα συντείνουν στη θεσμοθέτηση μιας Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, η οποία μεταξύ άλλων: θα αναθέτει ρόλους στις Βιβλιοθήκες, συνυφασμένους με τις οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές συνθήκες, όπως αυτές θα διαμορφώνονται κάθε φορά στη χώρα μας˙ θα εξασφαλίζει την πρόσκτηση από τις Βιβλιοθήκες, στο σύνολό τους, των τεκμηρίων, που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού, των ερευνητών και των επιχειρήσεων ή έχουν εθνικό ή τοπικό ενδιαφέρον˙ θα εξασφαλίζει στους πολίτες, μέσω των Βιβλιοθηκών, ένα περιβάλλον προσιτής και εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, καθώς και ένα περιβάλλον πολιτιστικής εξέλιξης και στήριξης της κοινωνικής συνοχής˙ θα αναπτύσσει και θα λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Βιβλιοθηκών, που θα συντονίζεται από την αναβαθμισμένη Εθνική Βιβλιοθήκη˙  θα προβλέπει τη διοικητική διάρθρωση και εποπτεία του συστήματος και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων: ανθρώπινων, οικονομικών, υποδομών κ.ά.
Το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», υπό το όραμα και την καθοδήγηση του Προέδρου του κ. Α. Δρακόπουλου και του Συμβουλίου του, δωρίζει στην πατρίδα μας ένα «Πολιτιστικό Διαμάντι». Είναι ευθύνη όλων μας όσοι σχετιζόμαστε με το περιεχόμενό του να συνεργαστούμε με εθνική στόχευση και σύμπνοια, ώστε, όταν έρθει η ώρα της μεταφοράς -το 2015 δεν είναι μακριά-, το Διαμάντι της Εθνικής Βιβλιοθήκης να λάμπει με τις συλλογές, το προσωπικό, τις υποδομές και τις υπηρεσίες του, και να διαδραματίζει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Βιβλιοθηκών που έχουμε ανάγκη. 

Με Τιμή,
Γεώργιος Κ. Ζάχος, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας
Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος  του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους
και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης