7/9/08

Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα

Ο Δημόσιος Τομέας (κρατικοί οργανισμοί, ΟΤΑ, ρυθμιστικές αρχές) σήμερα συλλέγει, παράγει, αναπαράγει και μεταδίδει ένα μεγάλο εύρος από πληροφορίες σε πολλούς τομείς της δημόσιας κοινωνικής, οικονομικής, μορφωτικής δραστηριότητας. Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων αυτών, κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του, είτε δεν είναι προσβάσιμος από τους πολίτες, είτε διατίθεται με τρόπους που δεν ευνοούν ή εμποδίζουν την επεξεργασία του.
Η πρωτοβουλία 4Δ (Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα) φιλοδοξεί να αναδείξει την αναγκαιότητα παροχής από τους Δημόσιους φορείς πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα που διαθέτουν και να κινητοποιήσει πολίτες και πολιτικό προσωπικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Τέτοια δεδομένα ενδεικτικά είναι:
Ισχύοντες νόμοι και εγκύκλιοι
Δημόσιες Δαπάνες (στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας, ΟΤΑ)
Πηγές Δημόσιων Εσόδων
Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Στοιχεία παραβατικότητας / εγκληματικότητας
Εκπαιδευτικά δεδομένα (συμμετοχή στα επίπεδα της εκπαίδευσης, απόφοιτοι ανά κλάδο, διδακτικές ώρες ανά σχολείο, στατιστικά μαθητικής απόδοσης)
Πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα από έρευνες που διενεργούν Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς επίσης και από εκείνες που διεξάγουν εταιρίες δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του δημοσίου.
Στοιχεία για την δικαστική λειτουργία (αριθμός δικών, αναβολές, χρόνος μέχρι την τελεσιδικία, καταδικές-προς-αθωώσεις, αδικήματα, προφυλακίσεις, αναστολές)
Στοιχεία σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία (εισαγωγές, ασθένειες, πληρότητες κοινών κλινών και κλινών εντατικής θεραπείας, θνησιμότητες, διαμεταγωγές, κλήσεις ΕΚΑΒ, χρόνοι απόκρισης κλπ)
Στοιχεία σχετικά με τις πυρκαγιές
Φωτογραφικά ή άλλα ιστορικά αρχεία τα οποία μπορούν να διατεθούν στο κοινό χωρίς περιορισμούς copyright.
Η διαθεσιμότητα των δεδομένων για πρόσβαση και επεξεργασία από τον καθένα, δεν είναι μόνο ζήτημα αρχής, αλλά συνεπάγεται σημαντικότατες ωφέλειες:
Απαντάται με αποτελεσματικό τρόπο το αίτημα για Διαφάνεια το οποίο αποτελεί κρίσιμο ζήτημα δημοκρατίας
Διευκολύνεται και προάγεται η Έρευνα
Δημουργούνται συνθήκες για την ανάπτυξη της Καινοτομίας και την δημιουργία υπηρεσιών που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών
Διευκολύνεται ο έλεγχος της εξουσίας από τους πολίτες και αρχίζει να παράγεται πολιτική “από-τα-κάτω” (grassroots)
Η ευρωπαϊκή ένωση με την οδηγία της 2003/98/EC προτρέπει τα κράτη-μέλη να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, και ήδη η Βρετανία δίνει το παράδειγμα με ενδιαφέρουσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Οδηγία:
Οι πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα είναι ένα σημαντικό πρωτεύον υλικό για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό με τη σταδιακή ανάπτυξη ασύρματων υπηρεσιών περιεχομένου. Mε την ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση των Δημόσιων Δεδομένων θα έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες οι οποίες -μεταξύ άλλων- θα επιτρέψουν στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνατότητες, και να συμβάλουν σε μεγαλύτερη οικονομική πρόοδο και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Για την Ελλάδα, ειδικά σήμερα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” για τον εκσυχρονισμό της πληροφορικής υποδομής των δημοσίων φορέων, το αίτημα για την προσβασιμότητα και δυνατότητα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των Δημόσιων δεδομένων από τους πολίτες, είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
Σας καλούμε να συνδράμετε τον στόχο αυτό με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να γίνουν τα Δημόσια Δεδομένα πραγματικά Δικά μας Δεδομένα. Υπογράψτε την καμπάνια στην αντίστοιχη σελίδα.
ΥΓ: Οι bloggers που υποστηρίζουν την ιδέα του αιτήματος μπορούν ελεύθερα να αναδημοσιεύσουν το παραπάνω κείμενο

21/7/08

Συνέχιση των έργων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι πρώτες πληροφορίες για το τι μέλλει γενέσθαι με τα έργα Βιβλιοθηκών στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ είναι θετικές.

Η οργανωμένη ανάδειξη του προβλήματος με πολλούς και ποικίλους τρόπους: επερωτήσεις Βουλευτών, παραστάσεις του Προεδρείου του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - η συμβολή του Καθηγητή κ. Β. Παπάζογλου ήταν καθοριστική-, αντιδράσεις του Συντονιστικού Οργάνου των εργαζόμενων στα έργα ΕΠΕΑΕΚ καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, προβολή του θέματος σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.α. οδήγησαν σε αναδίπλωση του ΥΠΕΠΘ και δέσμευσή του στην συνάντηση της Μυτιλήνης (17-20 Ιουλίου 2008) για συνέχιση των έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο ( ΕΣΠΑ).

Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν όπως η δυνατότητα απασχόλησης όλων των εργαζόμενων καθώς γίνεται αναφορά σε καινοτόμα προγράμματα με σαφώς μικρότερο προϋπολογισμό από τα σημερινά, ανεξαρτησία των έργων από άλλα κ. α.

Είναι προφανές ότι με τον ίδιο τρόπο που διεκδικήσαμε την συνέχιση των έργων πρέπει να συνεχίσουμε απαιτώντας την γενναία χρηματοδότησή τους για να ολοκληρώσουμε το έργο που υλοποιούμε.

Ο ΣΤΟΧΟΣ όμως πρέπει να είναι η μόνιμη και διαρκής απασχόληση Βιβλιοθηκονόμων, Ειδικών Πληροφορικής κ.α. στις Βιβλιοθήκες μας καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μόνιμες και διαρκείς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μόνο δύο υπάλληλοι είναι μόνιμοι και όλοι οι άλλοι είναι είτε Αορίστου Χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις, είτε με συμβάσεις έργου!!.

12/7/08

Τι θα γίνει με τα έργα Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ;

Το θέμα της συνέχισης ή μη των έργων Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) είναι κάτι που απασχολεί ολόκληρη την Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα. Οι ενέργειες που έγιναν και γίνονται μέχρι τώρα είναι γνωστές. Μερικές είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και άλλες ουσιαστικού.
Δεν θέλω να μιλήσω για τις επικοινωνιακού χαρακτήρα για να μην απογοητεύσω αυτούς που από ανάγκη πιστεύουν σε υποσχέσεις.
Για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τους εργαζόμενους στα έργα αυτών των Βιβλιοθηκών ουσιαστικό γεγονός είναι η προγραμματισμένη συνάντηση στις 17-20 Ιουλίου Επιτροπής Πρυτάνεων με το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργός κ. Στυλιανίδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ. Γ. Πανδρεμένος κ.α. ) στην Μυτιλήνη.
Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ξεχωριστή δράση για τις Βιβλιοθήκες. Αλλά τα σχετικά με τις Βιβλιοθήκες θα υπάρχουν ως υποέργα των Ιδρυματικών Δράσεων: Έρευνας, Εισαγωγής νέων μορφών μάθησης κ.α. Ετοίμασα ολοκληρωμένη σχετική εισήγηση την οποία παρέδωσα στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητή κ. Ι. Γεροθανάση. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΠΘ στους οποίους ανέφερα τα βασικά σημεία της πρότασής μου συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση με πολλές πιθανότητες να γίνει δεκτή. Ίδωμεν.

22/2/08

Η πρώτη On-Line αναζήτηση μέσω του EuronetDiane

Ξεκίνησα την καριέρα μου στη Βιβλιοθηκονομία με ένα πτυχίο ΑΕΙ ( Μαθηματικός) και "γνώσεις Βιβλιοθηκονομίας" που αποδείχθηκαν με γραπτό διαγωνισμό σε: Καταλογογράφηση, Ταξινόμηση, Ξένη Γλώσσα. Ηταν Ιούνιος του 1983. Στην πορεία προσπάθησα να κατανοήσω τόσο την Βιβλιοθηκονομία όσο και την Τεκμηρίωση. Θυμάμαι με νοσταλγία το δέος που σχεδόν ένοιωθα κάθε φορά που πήγαινα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο ΕΙΕ. ΤΟ EKT ήταν αυτό που μου έδωσε τις πρώτες γνώσεις και ερεθίσματα για ότι έκανα αργότερα στη επαγγελματική μου ζωή . Πιστεύω και για πολλούς ακόμη. Αν η λέξη Βιβλιοθηκονομία ήταν κάπως κατανοητή, αν και άγνωστη για πολλούς, η λέξη 'Τεκμηρίωση" έμοιαζε να έχει κάτι από μυστήριο. Προσπάθησα να κατακτήσω και την Βιβλιοθηκονομία και την Τεκμηρίωση: Την βιβλιοθηκονομία διαβάζοντας ότι βιβλία μπορούσα να βρώ εκείνη την εποχή την δε Τεκμηρίωση στην πράξη : να κάνω την πρώτη σύνδεση με απομακρυσμένο Η/Υ μέσω του Δικτύου Euronet-DIANE σε Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου. Ήταν άνοιξη του 1984? όταν παρακολούθησα την παρουσίαση στο ΤΕΕ από τον ΟΤΕ του πρώτου σεμιναρίου (ημερίδα) για σύνδεση με το δίκτυο Εuronet. Γύρισα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μου δόθηκαν τα πρώτα χρήματα ( 300.000 δρχ) για να κάνω την πρώτη μου απόπειρα για σύνδεση μέσω του Euronet. Αγόρασα το πρώτο PC στην Βιβλιοθήκη μάρκας Shark? και έψαξα για Modem: "Είναι ένα μηχάνημα που μετατρέπει το αναλογικό σε ψηφιακό σήμα του τηλεφώνου έλεγα στα καταστήματα που πήγαινα".
Στα Γιάννενα, δεν ήξερε κανένας αυτό το "περίεργο" μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας. Στον Κεντρικό Υπολογιστή με ειρωνεύονταν. "Εισαι τρελός; με τέτοια άσχημο τηλεφωνικό δίκτυο πάς να συνδεθείς με Υπολογιστή σε άλλη πόλη. Ξέχασέ το." Δεν το έβαλα κάτω. Βρήκα και ένα υπάλληλο στο Κέντρο του ΟΤΕ της Πεδινής ( Κοντινό χωριό στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων) στο οποίο ανήκε το Πανεπιστήμιο που ψαχνόταν και αποφάσισα να προχωρήσω μέχρι το τέλος. Τελικά κάποιος μου μίλησε για μια "Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογάς, "Ραδιοτεχνική" την λένε που λόγω πλοίων κ.α μπορεί να έχει τέτοιο μηχάνημα". Τελικά το πήρα με αντικαταβολή 20.000 δρχ. USRobotics 300bits/sec!! Το έχω ακόμη. Αργότερα πήρα αυτό που έχω στην φωτογραφία το περίφημο courier για το οποίο ήμουν υπερήφανος καθώς έφτανε σε ταχύτητα 64Κ αν και δεν νομίζω ότι την είχα ποτέ.


Το έβαλα σε μια γραμμή τηλεφώνου, πήρα διακόπτη για να γυρίζω το σήμα στον Υπολογιστή μόλις θα το άκουγα, ο Πρύτανης Μεταξάς υπέγραψε την σύμβαση με τον ΟΤΕ, αλλά δεν είχα πρόγραμμα μετατροπής, κάτι σαν Internet Explorer για να μετατρέπεω το PC σε τερματικό VT100. Κανένας δεν μπορούσε να με βοηθήσει ώσπου μου είπαν ότι ήρθε κάποιος από την Αμερική που έχει πρόγραμμα (λογισμικό) μετατροπής, το έλεγαν ΕΜ (Emulation). Το πήρα και μετέτρεψα το PC σε τερματικό!!! Η αποθέωση της χαράς και υπερηφάνειας. Το επόμενο πρόβλημα ήταν να βρώ υπολογιστή με τον οποίο να μπορέσω να συνδεθώ. Την λύση μου την έδωσαν από το Τμήμα Φυσικής. Κάποιος Καθηγητής (τώρα) ο κ. Κυριάκος Ταμβάκης του Φυσικού Τμήματος είχε μόλις επιστρέψει απο το CERN στην Γενεύη στο οποίο είχε κωδικό πρόσβασης στον υπολογιστή της Βιβλιοθήκης του. Κάθησα στην οθόνη, κάλεσα τον ειδικό αριθμό του ΟΤΕ -έβγαινε κάπου στην Πάτρα - και μόλις σφύριξε γύρισα τον διακόπτη και έστειλα το σήμα στο Μodem και απο εκεί στην ασπρόμαυρη οθόνη Υπολογιστή μου. Στην οθόνη του υπολογιστή μου εμφανίστηκαν $$$%%%&&&@@@ , κούπες, σπαθιά και άλλα τέτοια- ήταν παράσιτα της γραμμής- και όταν καθάρισαν λίγο έδωσα τη διεύθυνση του Υπολογιστή στο CERN και όταν απάντησε έδωσα τον κωδικό. Η πρώτη μου σύνδεση ήταν γεγονός.
Άνοιξα τον εκτυπωτή και ότι έβγαινε στην οθόνη το τύπωνα. Ο σκληρός δίσκος τότε ήταν άγνωστος, μόνο δισκέτες 5,25 inch. Η πρώτη μου αναζήτηση έγινε. Πρέπει να ήταν άνοιξη του 1986.
Το ταξίδι μου στην βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στις on-line ανaζητήσεις, στις Dαtabases, στην Grips Language,στην CCL, στον DIMDI, στoν DIALOG, στο MEDLINE είχε μόλις αρχίσει.