21/7/08

Συνέχιση των έργων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι πρώτες πληροφορίες για το τι μέλλει γενέσθαι με τα έργα Βιβλιοθηκών στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ είναι θετικές.

Η οργανωμένη ανάδειξη του προβλήματος με πολλούς και ποικίλους τρόπους: επερωτήσεις Βουλευτών, παραστάσεις του Προεδρείου του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - η συμβολή του Καθηγητή κ. Β. Παπάζογλου ήταν καθοριστική-, αντιδράσεις του Συντονιστικού Οργάνου των εργαζόμενων στα έργα ΕΠΕΑΕΚ καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, προβολή του θέματος σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.α. οδήγησαν σε αναδίπλωση του ΥΠΕΠΘ και δέσμευσή του στην συνάντηση της Μυτιλήνης (17-20 Ιουλίου 2008) για συνέχιση των έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο ( ΕΣΠΑ).

Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν όπως η δυνατότητα απασχόλησης όλων των εργαζόμενων καθώς γίνεται αναφορά σε καινοτόμα προγράμματα με σαφώς μικρότερο προϋπολογισμό από τα σημερινά, ανεξαρτησία των έργων από άλλα κ. α.

Είναι προφανές ότι με τον ίδιο τρόπο που διεκδικήσαμε την συνέχιση των έργων πρέπει να συνεχίσουμε απαιτώντας την γενναία χρηματοδότησή τους για να ολοκληρώσουμε το έργο που υλοποιούμε.

Ο ΣΤΟΧΟΣ όμως πρέπει να είναι η μόνιμη και διαρκής απασχόληση Βιβλιοθηκονόμων, Ειδικών Πληροφορικής κ.α. στις Βιβλιοθήκες μας καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μόνιμες και διαρκείς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μόνο δύο υπάλληλοι είναι μόνιμοι και όλοι οι άλλοι είναι είτε Αορίστου Χρόνου σε προσωποπαγείς θέσεις, είτε με συμβάσεις έργου!!.

12/7/08

Τι θα γίνει με τα έργα Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ;

Το θέμα της συνέχισης ή μη των έργων Βιβλιοθηκών στο ΕΣΠΑ (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) είναι κάτι που απασχολεί ολόκληρη την Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα. Οι ενέργειες που έγιναν και γίνονται μέχρι τώρα είναι γνωστές. Μερικές είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και άλλες ουσιαστικού.
Δεν θέλω να μιλήσω για τις επικοινωνιακού χαρακτήρα για να μην απογοητεύσω αυτούς που από ανάγκη πιστεύουν σε υποσχέσεις.
Για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τους εργαζόμενους στα έργα αυτών των Βιβλιοθηκών ουσιαστικό γεγονός είναι η προγραμματισμένη συνάντηση στις 17-20 Ιουλίου Επιτροπής Πρυτάνεων με το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργός κ. Στυλιανίδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κ. Γ. Πανδρεμένος κ.α. ) στην Μυτιλήνη.
Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ξεχωριστή δράση για τις Βιβλιοθήκες. Αλλά τα σχετικά με τις Βιβλιοθήκες θα υπάρχουν ως υποέργα των Ιδρυματικών Δράσεων: Έρευνας, Εισαγωγής νέων μορφών μάθησης κ.α. Ετοίμασα ολοκληρωμένη σχετική εισήγηση την οποία παρέδωσα στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητή κ. Ι. Γεροθανάση. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΠΘ στους οποίους ανέφερα τα βασικά σημεία της πρότασής μου συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση με πολλές πιθανότητες να γίνει δεκτή. Ίδωμεν.