3/2/13

Σχετικά με το ΕΚΕΒΙ


Για όσους από εμάς λειτουργούμε στο χώρο του βιβλίου και των Βιβλιοθηκών γνωρίζαμε από χρόνια ότι υπήρχε " Θέμα ΕΚΕΒΙ ". Όχι για τη σημασία του έργου του αλλά κυρίως για τη λειτουργία του σε κενό πολιτικής και για το υπέρογκο κόστος των δράσεών του. Στην εποχή της κρίσης η πρόσφατη απόφαση του Αν. Υπουργού Πολιτισμού κ. Κ. Τζαβάρα για κατάργηση (;) του ΕΚΕΒΙ, πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τη συνδιαμόρφωση ενιαίων πολιτικών για τις Βιβλιοθήκες, το Βιβλίο, την Ανάγνωση και την Επιστημονική Πληροφόρηση. Η ενοποίηση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού διευκολύνει αυτή την προοπτιή και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Στην προσπάθεια αυτή η εμπειρία και οι γνώσεις των Υπαλλήλων του ΕΚΕΒΙ είναι πολύτιμη και πρέπει να αξιοποιηθεί. 

Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος φιλοξένησε τις απόψεις μου.

http://www.tovima.gr/opinions/useropinions/article/?aid=495531
Σχετικά με το Ε.ΚΕ.ΒΙ.Η διαμόρφωση και η υλοποίηση πολιτικών που θα αποβλέπουν στην προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης,  με ότι αυτό περιλαμβάνει και σχετίζεται,  είναι θεμιτή και επιβεβλημένη. 

Για την υλοποίηση πολιτικών αυτών είναι απαραίτητη η εμπλοκή και σύμπραξη αρμόδιων κρατικών φορέων και όπου αυτό είναι απαραίτητο η δημιουργία νέων. Δυστυχώς στη χώρα μας, για διάφορους λόγους, πολλές φορές και από προσωπικές πρωτοβουλίες ατόμων, δημιουργούσαμε φορείς και οργανισμούς για την υλοποίηση πολιτικών,  χωρίς να προϋπάρχει η πολιτική που καλούνταν να υλοποιήσουν, και χωρίς να  έχει προηγηθεί διεξοδική μελέτη και έρευνα όλων των παραμέτρων που θα επέτρέπαν την λειτουργία τους με επάρκεια και οικονομική αποτελεσματικότητα. Τυπική περίπτωση αυτής της πρακτικής  αποτελούσε το Ε.ΚΕ.ΒΙ το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη καθιερωμένοι φορείς που ήδη υπήρχαν,  και χωρίς να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για το βιβλίο και την ανάγνωση.

Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα και τα βιώνουμε σήμερα. Μια απλή ανάγνωση των απολογισμών του Ε.ΚΕ.ΒΙ αποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ήταν εξαιρετικά περιορισμένα. Εάν δε υπολογίσει κανείς τη σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους για τα αποτελέσματα αυτά, η εικόνα γίνεται περισσότερο αρνητική, 

Ως εκ τούτου η συζήτηση για το μέλλον του ήταν  θεμιτή και στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβεβλημένη. Το γεγονός και μόνο ότι η χρηματοδότηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης που έχει αποστολή την συγκέντρωση, διατήρηση και διάθεση  όλης της εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας, την λειτουργία των Εθνικών Γραφείων Διεθνών Αριθμοδοτήσεων των εκδόσεων, την παραγωγή της Εθνικής Βιβλιογραφίας κ.α.   είναι ποσοστό του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.ΒΙ  δημιουργούσε, από χρόνια, ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας ιεραρχούσε προτεραιότητες και κατένειμε  πόρους.

Προβληματισμός για το μέλλον αντίστοιχων με το Ε.ΚΕ.ΒΙ οργανισμών  έχει αναπτυχθεί από καιρό και σε άλλες χώρες.  Η κάθε μία επέλεξε τη δική της πολιτική με κυρίαρχη την τάση ένταξης των δραστηριοτήτων τους στην Εθνική Βιβλιοθήκη ή κάποια Διοικητική Μονάδα του αρμόδιου Υπουργείου στα πλαίσια όμως μίας ενιαίας πολιτικής που καλύπτει το βιβλίο, την ανάγνωση και τις Βιβλιοθήκες.

Ανάλογες κινήσεις  μπορούν να γίνουν και στη χώρα μας με ένταξη των καθηκόντων και των δράσεων του Ε.ΚΕ.ΒΙ σε αυτά της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή της Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα έχει αρμοδιότητες για τις Βιβλιοθήκες, τα Αρχεία, το βιβλίο και την ανάγνωση. Δυστυχώς,  παρά τις σχετικές επισημάνσεις μου όταν διαμορφώνονταν η νομοθεσία για την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, χάθηκε η ευκαιρία για την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής η οποία θα κάλυπτε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται των  Βιβλιοθηκών, της Επιστημονικής Πληροφόρησης,  του Βιβλίου και της Ανάγνωσης.

Μπορούμε όμως να τη διαμορφώσουμε τώρα.  Η ενοποίηση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για επανεξέταση και το επανασχεδιασµό των πολιτικών για τις Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους μέχρι τώρα αρµοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας καθώς και για τα βιβλία και την ανάγνωση, αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού σε μια κοινή πολιτική.

Η πρόσφατη απόφασή του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Τζαβάρα  για την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ, πρέπει να γίνει αφορμή για τη χάραξη και υλοποίηση επιτέλους ενιαίων πολιτικών για το βιβλίο, την ανάγνωση και τις Βιβλιοθήκες στην εφαρμογή των όποίων θα είναι πολύτιμη η τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό του Ε.ΚΕ.ΒΙ. και η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Στη διαμόρφωση αυτών των  πολιτικών η σύμπραξη όλων των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων όπως το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης που έχει διαμορφώσει από καιρό σχετικές προτάσεις που παραμένουν αναξιοποίητες είναι επιβεβλημένη.