22/1/11

Πρόγραμμα Συνδιάσκεψης για την Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες

To  Πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης για την Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα "Πρωτέας" στην Αίγλη του Ζαππείου  στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2011 είναι:Πρόγραμμα Συνδιάσκεψης [27.IAN.2011]

1Η ΗΜΕΡΑ: ΕΝΑΡΞΗ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΟΜΙΛΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                      09:00-10:15        Εγγραφή συνέδρων – Αφίξεις - Καφές
                      11:00-11:05        Πρόεδρος Δημοκρατίας: ‘Έναρξη Συνδιάσκεψης’
                      11:05-11:25        Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: ‘Κεντρική ομιλία_Εθνική Πολιτική Αρχείων & Βιβλιοθηκών’    
                      11:25-11:30        Υπουργός  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                      11:30-11:35        Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού
                      11:35-11:40        Περιφερειάρχης Αττικής
                      11:40-11:45        Δήμαρχος Αθηνών
                      11:45-11:50        Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» 
                      ---           Ίδρυμα Μποδοσάκη
                      11:50-11:55        Φ. Λέντζας, Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας
                                    
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ       12:00-12:05        Προεδρείο: Β. Τσιμπούκης, [παρέμβαση]
                      12:05-12:20        R. Savard: ‘Καναδικές τάσεις στη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών’ 
                      12:20-12:35        R. Berard: ‘Προκλήσεις για βιβλιοθήκες με καινοτόμες δράσεις βάσει κριτηρίων αυξημένης αποδοτικότητας: Πως η IFLA και η διεθνής εμπειρία μπορούν να βοηθήσουν’
                      12:35-12:50        B. Wigell-Ryynänen: ‘Διασφαλίζοντας την πρόσβαση στις πηγές της γνώσης και του πολιτισμού:  Στρατηγική ανάπτυξη δημοσίων βιβλιοθηκών στη Φινλανδία’
                      12:50-13:05        J. Thorhauge: ‘Η πολιτική βιβλιοθηκών της Δανίας: Προς μια νέα αντίληψη της βιβλιοθήκης στην κοινωνία της γνώσης’ 
                                    
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΓΑΚ & ΓΕΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ           13:10-13:15  Προεδρείο: Δ. Αρβανιτάκης, Σ. Ζουμπουλάκης, [παρέμβαση]
                      13:15-13:25        Ν. Καραπιδάκης: ‘Οι μεγάλοι άξονες της αρχειακής πολιτικής προς συζήτηση’
                      13:25-13:35        Γ. Ζάχος: ‘Για μια νέα εθνική πολιτική βιβλιοθηκών: Ιδέες και προτάσεις του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης’
                                    
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     13:40-14:40        Ελαφρύ γεύμα
                                    
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΘΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ        14:45-14:50        Προεδρείο: Θ. Βαλτινός[παρέμβαση]
                      14:50-15:00        Α. Φωκάς: ‘Ο διαχρονικός ρόλος της βιβλιοθήκης’
                      15:00-15:05        Αικ. Κορδούλη: ‘Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος’
                      15:05-15:10        Κ. Στάικος: ‘Για μια πολιτική της σχέσης βιβλιοθήκης - βιβλίου’
                      15:10-15:20        Σ. Κόλλιας: ‘Εθνικός Συσσωρευτής και προβολή στη Europeana
                      15:20-15:30        Π. Πολέμη: ‘Εθνική αναδρομική βιβλιογραφία’
                                    
4Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ &
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ            15:30-15:35        Προεδρείο: Β. Κολυβά [παρέμβαση]
                      15:35-15:45        Π. Τσιαβός: ‘Η έννοια των ανοικτών δεδομένων και της ανοικτής πρόσβασης’
                      15:45-15:55        Ι. Τροχόπουλος: ‘Από τη Μέδουσα στη Europeana: From Local to Global Development’ 
                      15:55-16:05        Α. Αράχωβα: ‘Επεκτείνοντας τα όρια: Οι βιβλιοθήκες από το ‘εθνικό’ στο ‘υπερεθνικό’’
                      16:05-16:15        Μ. Πυργιώτης, ‘Βιβλιοθήκες σε ανάπτυξη-Βιβλιοθήκες και ανάπτυξη’
                      16:15-16:25        Μ. Τζεκάκης; Αν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική, τι είδους βιβλιοθήκες χρειαζόμαστε;’
                      16:25-16:35        Ε. Σεμερτζάκη: ‘Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας των βιβλιοθηκών: Νέοι τρόποι ανάπτυξής τους και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών’
                                    
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,
ΣΧΟΛΕΙΟ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  16:35-16:40        Προεδρείο: Α. Ιωαννίδου  [παρέμβαση]
                      16:40-16:50        Α. Παπάζογλου: ‘Η σχολική βιβλιοθήκη, κέντρο μάθησης, πληροφόρησης και πληροφοριακής παιδείας’
                      16:50-17:00        Α. Λιοναράκης: ‘Βιβλιοθήκες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση’
                      17:00-17:10        Μ. Ζεκεντέ: ‘Εκπαιδευτικά προγράμματα δημοσίων βιβλιοθηκών’
                                    
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     17:10-17:40        Καφές
                                    
6Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,
ΒΙΒΛ/ΚΗ ΒΟΥΛΗΣ
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ         17:40-17:45  Προεδρείο: Φ. Τσιμπόγλου [παρέμβαση]
                      17:45-17:55        Ε. Αμπατζή : ‘Οι ρόλοι της Βιβλιοθήκης της Βουλής στο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών’
                      17:55-18:10        Ν. Μήτρου : ‘Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το όραμα της ενιαίας ελληνικής βιβλιοθήκης του 21ου αιώνα’
                      18:10-18:20        Ε. Σαχίνη: ‘ΕΚΤ/ Στρατηγική για ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες’
                      ---           Α. Φράγκου : ‘Πνευματικά δικαιώματα’, (γραπτή παρέμβαση)
                                    
7Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
& ΕΘΝ. ΔΙΚΤΥΟ              ---       Προεδρείο: Β. Σκοπελίτης
                      18:20-18:30        Ι. Σαπουντζής: ‘Η συμβολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστικά δρώμενα στην επαρχία’
                      18:30-18:40        Κ. Κεράστα: ‘Η δικτύωση των δημοσίων βιβλιοθηκών την εποχή του ‘Καλλικράτη’’
                      18:40-18:45        Μ. Ρούσσου: ‘Δημόσιες βιβλιοθήκες: Παρόν και μέλλον/ Η περίπτωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας’
                                    
8Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
& ΕΘΝ. ΔΙΚΤΥΟ              18:45-18:50   Προεδρείο: Ι. Στεργιοπούλου [παρέμβαση]
                      18:50-19:00        Χ. Κυριακοπούλου ‘Το σύστημα των δημοτικών βιβλιοθηκών ως ενεργή συνιστώσα στο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών’ 
                      19:00-19:10        Δ. Μέλλου: ‘Καινοτόμες δράσεις των δημοτικών βιβλιοθηκών εν όψει του Καλλικράτη και της οικονομικής κρίσης: Το παράδειγμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου’
                                    
9Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΒΙΒΛΙΟ &
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ               19:10-19:15   Προεδρείο: Δ. Καψάλης [παρέμβαση]
                      19:15-19:25        Μ. Ζορμπά: ‘Η πολιτική διαχείριση της δημόσιας ανάγνωσης στην εποχή της ψηφιοποίησης, του διαδικτύου  και των πολυμέσων: Το αθέατο εργαστήριο στην υπηρεσία του δημόσιου πολιτισμικού χώρου και  του πολίτη’
                      19:25-19:35        Τ. Θεοδωρόπουλος: ‘Οι βιβλιοθήκες και η ζωή της πόλης’
                      19:35-19:45        Η. Λιβάνης: ‘Βιβλιοθήκες και βιβλιοφιλία’
                      19:45-19:55        Α. Καστανιώτης: ‘Νέες πλατφόρμες για E-books
                                    


2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΧΕΙΑ & ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
[28.01.2011]

9:30-10:00
Καφές
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προεδρείο: Γεράσιμος Νοταράς

10:00-10:15
Ν. Καραπιδάκης: Θέσεις αρχειακής πολιτικής της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους

10:15-10:30
Μ. Berendse: Archives Management: the international dimension


10:30-10:45
J. Boël : Archives in a transnational perspective: Promoting development, accountability and mutual understanding”2Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Προεδρείο:  Ηλίας Νικολακόπουλος

10:45-11:00

Λ. Μήτρου- A. M. Πισκοπάνη: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην Ελληνική Νομοθεσία

11:00-11:15
Α. Παππά: Η πρόσβαση στα Αρχεία και η πρακτική των ΓΑΚ

11:15-11:30
Ζ. Συνοδινός: Οι απαιτήσεις του χρήστη

11:30-11:45
Δ. Καλλινίκου: Ζητήματα Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:45-12:15
Καφές3Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προεδρείο: Νέστωρ Μπαμίδης

12:15-12:30
Σ. Τσέμπογλου: Υπάλληλοι-Σύνδεσμοι-Καλλικράτης & νέες προκλήσεις

12:30-12:45
Δ. Παδημητρόπουλος: Αρχεία και δημόσια διοίκηση: οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Αποκέντρωσης.4Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Προεδρείο:  Αλίκη Νικηφόρου

12:45-13:00
Π. Κωνσταντόπουλος: Ψηφιακή επιμέλεια, ψηφιακές υποδομές και αρχεία

13:00-13:15
Xρ. Παπαθεοδώρου: τα αρχεία σε ηλεκτρονικό υπόστρωμα και η διατήρησή τους

13:15-13:30
Ν. Μπαμίδης: Γενικά Αρχεία του Κράτους και ψηφιακός πολιτισμός

13:30-13:45
Χαρ. Τσακνάκης: Μεγιστοποίηση προστιθέμενης αξίας ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών5Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προεδρείο: Κατερίνα Κουρή

13:45-14:00
Α. Νικηφόρου: Αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχαιολόγοι/μουσειολόγοι: ομότεχνοι, συνεργάτες ή «συνέταιροι»;

14:00-14:15
Τάσος Σακελλαρόπουλος: ιδιωτικές συλλογές αρχείων και η δυναμική τους.

14:15-14:30
Ν. Γ.  Ξυδάκης: αρχειακός πολιτισμόςΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:30-15:30
Ελαφρύ γεύμα6Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Προεδρείο: Σωκράτης Κουγέας

15:30-15:45
Κ. Κωστής: Η ιστορική έρευνα και οι αρχειακές δυσκολίες.

15:45-16:00
Σ. Ασδραχάς: Ο προβληματισμός του ιστορικού

16:00-16:15
Π. Πιζάνιας: Ένα παράδειγμα σειριακής αξιοποίησης αρχειακών δεδομένων. Τα Αριστεία των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης.7Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Προεδρείο: Αννίτα Πρασσά

16:15-16:30

Κ. Δαραμάρας:  το δικαίωμα του πολίτη στην πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα

16:30-16:45
Κ. Χατζηγιάννη: Τα αρχεία πάνε σχολείο: η Εκπαιδευτική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους
16:45-17:00
Ε. Αργυρού-Σ. Λάζαρη: διδάσκοντας με τα αρχεία.

17:00-17:30
Καφές8Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Προεδρείο: Κώστας Κωστής


17:30-17:45
Α. Πρασσά: Τα αρχεία του απόδημου ελληνισμού

17:45-18:00
Μ. Μινώτου: οι συνεργασίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων

18:00-18:15
Π. Κροκίδας: Συνεργασίες με τις βαλκανικές χώρες και με τις χώρες της ΜεσογείουΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία: ένας πολιτισμός σε εξέλιξη
.
Συντονιστής:   Νίκος  Καραπιδάκης

18:15-20:00
Γεράσιμος   Νοταράς, Άγγελος  Δεληβοριάς, Kωνσταντίνος  Στάϊκος, Διονύσης Καψάλης, Αθανάσιος Φωκάς.